Contact Us

Yi Tong-loan company in Chongqing

contact: Manager Liu

Tel: 157304073

email: service@njhtjtss.com

address: Chongqing Jiangbei, Jiangbei district, financial Street

website: http://www.njhtjtss.com/